Certifikace

ČSN EN ISO 9001:2009

Od roku 2010 je REDA a.s. držitelem certifikátu o zavedení systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 v oboru výroba, označování a prodej reklamních předmětů, organizování distribuce firemních reklamních předmětů.

Certifikát ke stažení.ČSN EN ISO 9001:2001

Dne 11. 5. 2006 obdržela REDA certifikát o zavedení systému managementu jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.


Vzdělávání zaměstnanců společnosti REDA a.s. za účelem zvýšení jejich kvalifikace

Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti REDA a.s. za účelem zvýšení jejich kvalifikace
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003954

Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti REDA a.s. za účelem zvýšení jejich kvalifikace je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Příjemcem je společnost REDA a.s. Projekt bude realizován prostřednictvím vzdělávacích kurzů rozdělených do čtyř samostatných dílčích částí.

Dílčí část 1: Typ vzdělávání: Měkké a manažerské dovednosti, Akademie REDA, Cílová skupina: vedoucí středisek a manažeři. Identifikační údaje dodavatele: Dílčí plnění I - Měkké a manažerské dovednosti, Akademie REDA:BRNO CONSULTING GROUP, s.r.o., Pavlovská 513/13, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 28262352 Ing. Pavel Svobodník, MBA, jednatel

Dílčí část 2: Typ vzdělání: Účetní, ekonomické a právní kurzy, Obecné IT, Cílová skupina: účetní. Identifikační údaje dodavatele: Dílčí plnění II - Účetní, ekonomické a právní kurzy, Obecné IT:BRNO CONSULTING GROUP, s.r.o., Pavlovská 513/13, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 28262352 Ing. Pavel Svobodník, MBA, jednatel

Dílčí část 3: Typ vzdělání: Obecné IT, Cílová skupina: asistenti. Identifikační údaje dodavatele: Dílčí plnění III - Obecné IT:S&T CZ s.r.o., Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 14000, IČ 44846029 Ing. Václav Kraus, jednatel Miroslav Bečka, jednatel

Dílčí část 4: Typ vzdělání: Měkké a manažerské dovednosti, Cílová skupina: vedoucí směny. Identifikační údaje dodavatele: Dílčí plnění IV - Měkké a manažerské dovednosti:BRNO CONSULTING GROUP, s.r.o., Pavlovská 513/13, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 28262352 Ing. Pavel Svobodník, MBA, jednatel


Regionální individuální projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II"

Název projektu: Regionální individuální projekt "Vzdělávejte se pro růst v Jihomoravském kraji II"
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/B1.00004

Cílem projektu je podpora zaměstnavatelů v daném regionu prostřednictvím poskytnutí příspěvku na vzdělávání (zvýšení odborných znalostí, dovedností a kompetencí) jejich zaměstnanců. Společnost REDA obdržela dotace na  dvě vzdělávací aktivity, a to "Rekvalifikační program pro pracovní činnost Vedoucí provozu – mistr / mistrová" a "Potiskové technologie reklamních předmětů v angličtině". Termín realizace vzdělávacích aktivit je červen 2015 - září 2015.


Projekt Podpora prorodinné politiky, odstranění genderové diskriminace a zlepšení situace na trhu práce

Název projektu: Podpora prorodinné politiky s cílem odstranění genderové diskriminace a zlepšení situace na trhu práce v oblasti průmyslové zóny Brno - Slatina (Černovická terasa)
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00173

V roce 2012 se společnost REDA zapojila spolu se společností KUBILAND s.r.o. a Městskou částí Brno - Slatina do projektu "Podpora prorodinné politiky", jehož nedílnou součástí bylo zřízení a provoz firemní školky v lokalitě Černovická terasa. Hlavní výhodou zapojení firmy pro zaměstnance bylo a stále je především přednostní umístění dětí do školky, bezplatné semináře pro zaměstnance a bezplatná poradenská činnost na právo a genderové otázky.


Projekt Operační program Lidské zdroje a Zaměstnanost

Název projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti REDA a.s. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců.
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00354 Projekt Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti REDA a.s. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců.

Společnost REDA a.s. získala v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který je cíleně zaměřen na rozvoj zaměstnanců a zvýšení jejich kvalifikace, finanční dotaci na projekt s názvem „Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti REDA a.s. prostřednictvím vzdělávání zaměstnanců“, s registračním číslem CZ.1.04/1.1.02/35.000354. Tento projekt byl spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Realizace projektu probíhala v období roků 2010 a 2011.
Společnost REDA je aktivní i v oblasti výzkumu a vývoje. V rámci výzkumu a vývoje společnost realizovala v letech 2011 až 2014 již dva velké projekty, které přispěly k lepší obslužnosti našich zákazníků.